Rośliny

Przejęciu hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin, firmy Proplan, umożliwiło Grupie CIECH wejście ze swoją ofertą środków ochrony roślin na rynki ponad 50 krajów całego świata. Jednym z ważniejszych rynków, na którym CIECH rozwija swój biznes AGRO jest Rumunia.
Brak  znaczących przymrozków tej jesieni owocuje dużą ilością krajowych warzyw spod osłon i warzyw kapustnych, które wciąż obecne są na rynku. Polska produkcja  musi konkurować ze wzrastająca podażą warzyw importowanych co daje w efekcie spore wahania cen. Kończą się zbiory i warzyw kapustnych i korzeniowych.
Zdaniem  NIK polscy rolnicy ekologiczni mają potencjał, by stać się znaczącymi producentami w Europie. Sektor ten potrzebuje jednak istotnego wsparcia państwa. Tymczasem jak wykazała kontrola Izby, działania podejmowane od lat na rzecz rozwoju ekorolnictwa i wprowadzania do sprzedaży jego produktów były niespójne i nieskuteczne.
W bieżącym roku nastąpił spadek zbiorów jabłek o 25 proc. od ubiegłorocznych, co przełożyło się na wyższe ceny skupu zarówno jabłek deserowych, jak i przemysłowych.
Rolnicy prowadzący działalność na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujący zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP powinni posiadać plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu. Kary za brak przestrzegania przepisów są wysokie.
Dzięki spełnieniu szeregu wymogów oraz uzyskaniu certyfikacji GLP, nowe laboratorium badawcze CIECH w Warszawie dołączyło do elity ośrodków badawczych w Europie i na świecie. Uzyskanie certyfikacji świadczy o wysokiej jakości, wiarygodności i niezależności prowadzonych w nim badań.
W  okresie od lipca do września 2019 r. dostawy zbóż z mieszankami (bez kukurydzy) do skupu ukształtowały się na poziomie 3,0 mln ton, o blisko 4% wyższym niż w tym samym okresie przed rokiem.
Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do ministerstwa rolnictwa wyjaśnienia dotyczące wydłużenia stosowania nawozów na gruntach ornych do 30 listopada. Rolnicy powinni pamiętać o udokumentowaniu  przyczyny późniejszego przystąpienia do prac, na wypadek kontroli.
Strona 1 z 83

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…