Ranking bezpieczeństwa żywności - Polska na 25 miejscu w 2020 r.

26 luty 2021
(0 Głosów)
Autor 
Europa zajęła drugie miejsce w rankingu w zakresie przystępności cenowej żywności.

Organizacja Economist Intelligence Unit (EIU) opublikowała dziewiąty Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), z którego wynika, że światowe bezpieczeństwo żywnościowe zmniejszyło się drugi rok z rzędu.

Edycja 2020 GFSI obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa żywności, zaprezentowane przez pryzmat dochodów i dysproporcji ekonomicznych, nierówności płci oraz zróżnicowania w zakresie środowiska, zasobów naturalnych i odporności systemów żywnościowych na zmiany klimatu. Indeks zwraca uwagę na luki systemowe i sposób, w jaki COVID-19 nasilił ich wpływ na systemy żywnościowe.

 

- Indeks ujawnia poważne wyzwania związane z bezpieczeństwem żywności i podkreśla konieczność wzmocnienia globalnego systemu żywnościowego, a rolnictwo jest w jego sercu - powiedział Jim Collins, dyrektor generalny Corteva Agriscience. - Corteva Agriscience sponsoruje GFSI, aby zainicjować dyskusję na temat rozwiązań, które mogłyby rozwiązać

 

problem braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Jesteśmy dumni, że bierzemy udział w budowaniu bezpieczniejszego świata.

 

W tym roku Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywności mierzy bezpieczeństwo żywnościowe w takich kategoriach, jak przystępność cenowa żywności, jej dostępność, jakość i bezpieczeństwo oraz zasoby naturalne i odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu.

 

W raporcie Europa zajęła drugie miejsce w rankingu pod względem wielkości i utrzymała pozycję światowego lidera w zakresie przystępności cenowej żywności.

 

Z wyjątkiem Ukrainy, wszystkie kraje europejskie mają solidne programy bezpieczeństwa żywnościowego, mimo kryzysu spowodowanego przez COVID-19. Polska uzyskała 100 punktów za programy bezpieczeństwa żywności oraz wysoki poziom dostępności usług finansowych dla rolnictwa.

 

W 2020 roku pandemia i brak pracowników sezonowych związany z ograniczeniami w przemieszczaniu się, wpłynęły również na ogólną podaż żywności w regionie.

 

W Unii Europejskiej podaż żywności była również zagrożona przez zachowania konsumentów, takie jak paniczne kupowanie niezbędnych artykułów. Jednocześnie na wysokim poziomie oceniono wystarczalność dostaw żywności w Polsce.

 

Indeks ujawnia, że zmienność produkcji rolnej w Europie jest powyżej średniej światowej. Ta niestabilność działa jako bariera w przewidywaniu i planowaniu stałych dostaw żywności.

 

Serbia, Słowacja i Norwegia należą do krajów o bardzo niestabilnej produkcji rolnej. Jednakże Europa jako region może to zrekompensować większą infrastrukturą i wiedzą techniczną. Dlatego Europa musi zobowiązać się do wprowadzenia innowacji w branży rolniczej, aby zrównoważyć tę zmienność i ograniczyć ryzyko.

 

- Tegoroczny Globalny Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego EIU, opublikowany w czasach COVID-19 i zmian klimatycznych, zwraca uwagę na wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym - powiedział Igor Teslenko, prezes Corteva Agriscience na Europę. - Cieszy nas silna pozycja Europy w zakresie przystępności cenowej żywności, ale musimy wyciągnąć wnioski dotyczące zmienności produkcji rolnej, aby zapewnić stałe dostawy żywności.

 

W tym roku, w raporcie uwzględniona została nowa kategoria „Zasoby naturalne i odporność systemów żywnościowych na zmiany klimatu” obejmująca podkategorie takie, jak zależność od importowanej żywności, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i prognozowany wzrost liczby ludności.

 

Z raportu EIU wynika, że kraje europejskie przewyższają wszystkie inne regiony w tej kategorii, mimo że jest to najsłabszy obszar wg indeksu. Raport zwraca uwagę na zły stan gospodarki wodnej w Polsce. Pomimo tego, że Europa jest szczególnie narażona na susze i powodzie, kontynent jest światowym liderem w stymulowaniu zaangażowania politycznego w przystosowanie się do zmian klimatu.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…