Od kilku dni trwa gorąca dyskusja na temat wprowadzonego pod obrady Sejmu projektu Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ona nie tylko samego dobrostanu zwierząt, ale również kilku innych kluczowych elementów regulujących m. in.:  nadzór nad utrzymaniem zwierząt inwentarskich oraz sposób likwidacji legalnie działających sektorów gospodarki.

Na granicy województwa podkarpackiego i małopolskiego ma powstać ogrodzenie, które będzie zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa ASF w tym rejonie. Prace mają ruszyć 15 września.

Zakaz utrzymywania świń na wybiegach w strefie czerwonej i niebieskiej niewątpliwie będzie sprzyjał ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa ASF, co zostało również podkreślone w zaleceniach naukowców z EFSA. KZP-PTCH jest zdania, że zakaz powinien dotyczyć wszystkich gospodarstw.

Praktyka potwierdza, że bioasekuracja jest jednym z kluczowych ogniw łańcucha walki z ASF. Przestrzeganie jej zasad jest dla hodowców trzody chlewnej ważne nie tylko ze względów sanitarnych. Niestety uchybienie w stosowaniu obowiązujących zasad może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania.

W cieniu pandemii koronawirusa trwa prawdziwa walka z epidemią ASF.  Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF  opracowało we współpracy z Głównym Inspektorem Weterynarii zestaw nowych zasad dotyczących bioasekuracji, które mogą pomóc polskim rolnikom.

Naukowcy zaapelowali w liście otwartym do premiera o cofnięcie decyzji o odstrzale redukcyjnym dzików i wdrożenie działań, ukierunkowanych na rzeczywisty mechanizm roznoszenia ASF. Środowisko naukowe jest zdania, że prawdziwą przyczyną rozwoju ASF jest m.in. brak bioasekuracji.

Mamy zbyt wiele do zrobienia i zbyt mało czasu. Nie trwońmy go na jałowe dyskusje! Istota sporu pomiędzy rolnikami a ekologami, polega na tym, że pierwsi chcą masowego odstrzału dzików, a drudzy zabezpieczenia gospodarstw przed wyniknięciem wirusa do stad świń. Tymczasem jedni i drudzy mają trochę racji, gdyż oba elementy walki z wirusem powinny być wprowadzone równolegle - skomentował Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.

Podczas I posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF, które odbyło sie w dniu dzisiejszym omówione zostały propozycje dotyczące zwiększana skuteczności działań związanych z likwidacją wirusa ASF.  Pomysłów jest wiele. Wspomniano m.in. o pieniądzach dla myśliwych, leśniczych oraz wojsk terytorialnych za znalezienie zwłok dzika. Rolnicy, którzy nie prowadzą hodowli zostaliby również włączeni w poszukiwania.

Strona 1 z 6

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…