Wymóg zapewnienia pojemności zbiorników na 6-cio miesięczne przechowywanie nie dotyczy pofermentu.  Dotyczy on wyłącznie nawozów naturalnych płynnych, a zatem wyłącznie gnojowicy i gnojówki.

Wymóg obowiązkowego posiadania ziemi do produkcji trzody chlewnej stanowi poważną barierę rozwoju sektora, dlatego nie jest stosowany w innych krajach poza Polską. W Danii odstąpiono od podobnej regulacji w 2010 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

Ministerstwo rolnictwa przypomniało wczoraj w specjalnym komunikacie, że możliwe jest jesienne stosowanie nawozów naturalnych do końca listopada w sytuacjach nadzwyczajnych tj. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.

Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3.10.2018 został poruszony temat budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę - podaje KZP-PTCH.

Samorząd rolniczy nie popiera bardzo restrykcyjnych sankcji wobec rolników w związku z nieprzestrzeganiem przepisów "Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych".

W dniu 12.07.2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia tzw. programu azotanowego. Wymagania programu obowiązywać będą od 26.07.2018 r.

Strona 1 z 2

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…