Wydrukuj tę stronę

Czego dotyczy wymóg zapewnienia pojemności zbiorników na 6-cio miesięczne przechowywanie?

04 czerwiec 2019
(0 Głosów)
Autor 
Program azotanowy nie określa wprost, jaka pojemość magazynowa powinna zostać zapewniona dla masy pofermentacyjnej

Wymóg zapewnienia pojemności zbiorników na 6-cio miesięczne przechowywanie nie dotyczy pofermentu.  Dotyczy on wyłącznie nawozów naturalnych płynnych, a zatem wyłącznie gnojowicy i gnojówki.

Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej zwrócił się do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wyjaśnienia okresu przechowywania pofermentu pochodzącego z biogazowni.
Zdaniem hodowców zapisy zawarte w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” nie są wystarczająco jasne dla każdego rolnika.

Z treści ponizszego pisma ministerstwa wynika, że wymóg zapewnienia pojemności zbiorników na 6-cio miesięczne przechowywanie dotyczy wyłącznie nawozów naturalnych płynnych, a zatem wyłącznie gnojowicy i gnojówki.


"Program azotanowy nie określa wprost, jaka pojemość magazynowa powinna zostać zapewniona dla masy pofermentacyjnej przeznaczonej do rolniczego wykorzystania. Jednakże mając na uwadze definicje zawarte w art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne poferment należy uznać za nawóz, w związku z tym do pofermentu odnoszą się m.in. przepisy zawarte w rozdziale 1.2 Programu azotanowego, w tym te które mówią o zakazie stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem. Oznacza to, że w okresie, w którym obowiązuje ww. ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów, należy zapewnić odpowiednie przechowywanie całej objętości posiadanego produktu pofermentacyjnego.

Traktując produkt pofermentacyjny jako szczególną formę przetworzenia nawozów naturalnych należy przyjąć, że również poferment należy przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu, zgodnie z zapisem rozdziału 1.4 ust. 1 Programu azotanowego, przy czym wymóg zapewnienia pojemności zbiorników na 6-cio miesięczne przechowywanie dotyczy wyłącznie nawozów naturalnych płynnych, a zatem wyłącznie gnojowicy i gnojówki".

Redakcja

Ostatnie od Redakcja

Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…