Susza uniemożliwia wysianie poplonu? zgłoś to do ARiMR

02 sierpień 2019
(0 Głosów)
Autor 
W przypadku potwierdzenia nie stosuje się kar administracyjnych

W związku z wystąpienie suszy, która może utrudniać wykonanie przez rolników obowiązków wynikających z zazielenienia minister rolnictwa wystąpił do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana, o przygotowanie przez Komisję Europejską decyzji umożliwiającej skorzystanie w 2019 r. z odstępstw od obowiązków w tym zakresie.

Rolnicy powinni pamiętać, że w przypadku, gdy ze względu na niekorzystne warunki beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków wynikających z zazielenienia, w tym m.in. wykonania siewu poplonów ścierniskowych, w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Brak kar administracyjnych po złożeniu oświadczenia
W takiej sytuacji rolnik powinien powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR o zaistnieniu takich okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności wraz z dowodami potwierdzającymi ich wystąpienie, należy złożyć w terminie 15 dni od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

W przypadku potwierdzenia, przez kierownika biura powiatowego, wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie), nie stosuje się kar administracyjnych. Co do zasady ustalenie, czy dana sytuacja jest silą wyższą czy nie, zależy od tego w jakich konkretnych okolicznościach doszło do danego zdarzenia, a więc czy w tych okolicznościach to zdarzenie było nadzwyczajne i nieprzewidywalne, i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności.

 

Wyższe zaliczki na poczet płatności za 2019 rok
Minister rolnictwa zwrócił się do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z wnioskiem o zwiększenie dopuszczalnego poziomu zaliczek na poczet płatności, które mają zostać wypłacone rolnikom za 2019 r. Minister zabiega o zwiększenie dopuszczalnego poziomu zaliczek z 50% do 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz z 75% do 85% w przypadku płatności obszarowych i płatności związanych z produkcją zwierzęcą w ramach PROW.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…