Będą zmiany w prawie o ruchu drogowym uwzględniające ciągniki rolnicze?

13 maj 2020
(0 Głosów)
Autor 
Rolnicy postulują o wyłączenie z katalogu pojazdów mechanicznych podlegających kontroli wskazań drogomierzy ciągników rolniczych Fot. zycierolnika

Samorząd rolniczy zwrócił się z wnioskiem do premiera Mateusza Morawieckiego o zmianę istniejących regulacji prawnych kodeksu prawnego w zakresie kar nakładanych  na użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy wskazaniami drogomierza a domniemanym stanem faktycznym pokonanych przez pojazd kilometrów.

Wniosek dotyczy zapisów z art. 306a KK w brzmieniu:„Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru
§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Ciągniki rolnicze poza kontrolą
Rolnicy postulują o wyłączenie z katalogu pojazdów mechanicznych podlegających kontroli wskazań drogomierzy ciągników rolniczych  oraz samojezdnych maszyn rolniczych dopuszczonych do ruchu na podstawie homologacji nie wymagającej posiadania przez nie odrębnego licznika pokonanego dystansu  a podlegających  obowiązkowi dokonywania przeglądów rejestracyjnych w stacjach kontroli pojazdów.

Wniosek został przekazany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury. Zarząd KRIR otrzymał do wiadomości pismo Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury (DTD MI) z którego wynika, że konieczne jest ponowne przeanalizowanie zapisów, mając na względzie postulaty branży motoryzacyjnej i środowisk rolniczych. Dodatkowo DTD MI poinformowało, iż resort infrastruktury podjął prace mające na celu wyłączenie z obowiązku przedstawiania na stacji kontroli pojazdów, po wymianie drogomierza, pojazdów niepodlegających rejestracji (pojazdy wolnobieżne takie jak np. wózki widłowe, walce drogowe, itp.) oraz pojazdów służb.

 

 

Źródło: KRIR

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…