Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Od 31 grudnia 2020 r. będzie można złożyć w ARiMR wnioski o wsparcie na zabezpieczenie swojego gospodarstwa przed ASF. Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do ochrony gospodarstwa rolnego przed powodzią.

Tylko do 24 grudnia 2020 r., a osobiście tylko do środy, można składać wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne, można od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. przekazać jako bioodpady do podmiotów wskazanych przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiana polega na wprowadzeniu do  programu nowego działania: „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.”

Szesnastu polskich posłów do Parlamentu Europejskiego zwróciło się do komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, prosząc o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego W okresie kryzysu związanego z COVID-19 cena tuszki drobiu spadła w UE o ok. 7% w porównaniu do 2019 r., a w Polsce było to aż 40%.

Resort rolnictwa poinformował o podjęciu decyzji na mocy której rolnicy zostaną zwolnieni z obowiązku płacenia składek KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. Zgodnie z zapowiedziami rządu to dopiero początek działań nakierowanych na pomoc rolnikom. 

Rolnicy zainteresowani uprawą polskich odmian konopi przemysłowych mogą nabywać je u producenta, czyli w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Strona 1 z 2

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…