Jedna z grup producentów owoców i warzyw otrzymała wielomilionową dotację na zakup nieruchomości, której wartość podejrzanie szybko wzrosła z 0,5 mln zł do blisko 9,5 mln.

ARiMR przelała na konta rolników już prawie 4 mld zł zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Zdarzają się przypadki kiedy rolnik zmienił numer konta i nie poinformował o tym Agencji.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2017 rok wypłacane są od 16 października. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przelała już pieniądze na konta 60 tysięcy rolników.

ARiMR przyznała współpracującym bankom środki na limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w IV kwartale 2017r.

Od 30 października do 28 grudnia można składać wnioski o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 - 2020.

Termin składania wniosków o rekompensaty za rezygnację z hodowli świń został przedłużony do 31 października br.

Wprowadzana zmiana umożliwia rolnikom wliczenie do kosztów kwalifikowanych koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a nie jak dotychczas, od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Poszkodowani właściciele gospodarstw rolnych, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, muszą poinformować ARiMR o tym, że w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…