Znalazłeś padłe zwierzę na drodze lub w lesie - Jak sie zachować?

12 lipiec 2020
(0 Głosów)
Autor 
Osobny przypadek stanowi znalezienie zwłok dzika, ze względu na możliwe zakażenie wirusem ASF

Sposób postępowania ze padłym zwierzęciem zależy od sytuacji i miejsca gdzie je znaleźliśmy. Jednak zareagować powinniśmy zawsze. 

Niestety wiele zwierząt ginie na drogach. Obowiązek usunięcia martwego zwierzęcia należy do zarządcy danej drogi (wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ), i to do niego powinno być skierowane zgłoszenie. Zazwyczaj jednak nie wiemy czy mamy do czynienia z drogą krajową, wojewódzką, powiatową czy gminną. Należy wtedy zadzwonić do miejscowego urzędu gminy lub ostatecznie pod numer alarmowy 997, 998 lub 112. Oni przekierowują sprawę dalej. Taka sama procedura może zostać przyjęta przy zderzeniu zwierzęcia, np. z samochodem.

- Natomiast pojawienie się zwłok zwierząt łownych na innym terenie należy traktować tak samo jak pojawienie się zwłok zwierząt bezdomnych, tzn. jako zdarzenie powodujące konieczność działania gminy w celu przywrócenia czystości i porządku. Dlatego, w przypadku znalezienia zwłok dzikiego zwierzęcia na terenie gminnym czy prywatnej posesji, jej właściciel powinien zawiadomić gminę – informuje Paweł Dopierała z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.  

Należy pamiętać, że nie każda gmina posiada identyczne procedury postępowania w takiej sytuacji. Zgłoszenia może przyjmować straż pożarna, policja czy straż miejska. Zgłoszenie do urzędu gminy będzie możliwe tylko w godzinach jego pracy.

 

Zwłoki dzika a zagrożenie związane z ASF
Osobny przypadek stanowi znalezienie zwłok dzika, ze względu na możliwe zakażenie wirusem ASF. W takim przypadku, jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby. Bezwzględnie należy  powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Kolejnym krokiem jest poinformowanie o znalezieniu padłego dzika powiatowego lekarza weterynarii. Zadzwonić można także do lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.

W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan zaawansowania rozkładu, czy wyłącznie obecność kości).

 

O czym jeszcze należy pamiętać w tej sytuacji?
Osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF: odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;

Osoba która znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Oprac. Sabina Pietrek, źródło: WIR

 

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…