Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w październiku 2018 r. była o 3,3% wyższa od ceny wypłaconej we wrześniu 2018 r. Tendencja wzrostowa cen jest optymistyczna dla producentów, po tym jak jeszcze kilka miesięcy temu ceny malały.

W krajach europejskich, gdzie susza była najbardziej odczuwalna, stan pastwisk jest słaby. Spada też liczba stad bydła, co może wpłynąć na zmniejszenie produkcji mleka – podają w raporcie AGRO eksperci ING Bank Śląski.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lipcu 2018 r. wyniosła 129,38 zł/1 hl i była niższa o 4,1% niż w lipcu 2017 r. i o 0,7% wyższa od ceny wypłaconej w czerwcu 2018 r.

Glówny Urząd Statystyczny podał informacje na temat ceny skupu mleka w czerwcu 2018 r., która wyniosła 128,52 zł/1 hl i była niższa o 3,4% niż w czerwcu 2017 r. i o 0,5% niższa od ceny wypłaconej w maju 2018 r.

Krytyczna sytuacja w polskim rolnictwie zaczyna już osiągać temperaturę wrzenia. Rolnicy po raz kolejny wyjdą na ulice, by walczyć o lepsze jutro. Unia Warzywno - Ziemniaczana zapowiada, że piątek trzynastego ma być ostatnim pechowym dniem dla polskich rolników.

GUS podał ceny skupu mleka w maju 2018 r., które potwierdzają tendencję spadkową obserwowaną od kilku miesięcy. Wyniosła ona129,20 zł/1 hl i była niższa o 1,8% niż w maju 2017 r. i o 2,2% niższa od ceny, którą wypłacano producentom w kwietniu 2018 r.

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych: pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego w kwietniu 2018 r. wyniósł 98,7. Oznacza to spadek w stosunku do marca o 1,3% - podał GUS.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lutym 2018 r. wyniosła 135,24 zł/1 hl i o 4,8% mniejsza od ceny wypłaconej w styczniu 2018 r.

Strona 2 z 3

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…