Już znamy wyniki kontroli owoców i warzyw

01 czerwiec 2018
(0 Głosów)
Autor 

Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami, na rynku owoców i warzyw przeprowadzono wzmożone działania kontrolne. Z ich wynikami zapoznało się kierownictwo resortu rolnictwa.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W okresie od dnia 1 stycznia do 28 maja br. organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadziły 1 429 kontroli, w których stwierdzono 9 nieprawidłowości, w tym:

- 7 przypadków niepełnego oznakowania lub jego braku,

- przypadki wykrycia organizmu kwarantannowego - bakterii Ralstonia solanacearum w ziemniakach pochodzących z Grecji i Egiptu.

W związku z wykryciem organizmów kwarantannowych prowadzone jest postępowanie kwarantannowe.

 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Przeprowadzono kontrole w 38 podmiotach, gdzie skontrolowano 95 partii świeżych owoców, warzyw i ziemniaków. W trakcie tych kontroli zakwestionowano 5 partii ziemniaków w związku z nieprawidłowym oznakowaniem oraz 14 partii świeżych owoców i warzyw w związku z niewłaściwą jakością handlową. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 13 mandatów karnych.

Ponadto IJHARS prowadzi bieżące kontrole graniczne ziemniaków na etapie przywozu z krajów trzecich. Od 1 stycznia do 28 maja 2018 r. skontrolowano 22 partie ziemniaków o łącznej masie 400 ton. Partie pochodziły głównie z Egiptu. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dodatkowo WIJHARS podjęły współpracę z właściwymi miejscowo Wojewódzkimi Inspektoratami Transportu Drogowego. Zatrzymano łącznie 27 pojazdów, z czego 5 pojazdów przewoziło artykuły rolno-spożywcze, w tym świeże owoce, warzywa i ziemniaki. Kontrole WIJHARS nie wykazały nieprawidłowości w zakresie warunków transportu. Ustalono, że transportowane ziemniaki były w pełni identyfikowalne.

 

Główna Inspekcja Sanitarna

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły w okresie 24.04.18.-25.05.18. łącznie 2 729 kontroli. Skontrolowano 2 715 podmiotów, w tym 86 podmiotów na rynkach hurtowych, 99 hurtowni warzyw i owoców oraz 217 podmioty na targowiskach. Pozostałe podmioty to obiekty obrotu (w tym sklepy detaliczne, punkty skupu, ruchome punkty sprzedaży, zakłady żywienia zbiorowego). W trakcie tych kontroli nieprawidłowości stwierdzono u 98 podmiotów. Nieprawidłowości te dotyczyły m.in. braku informacji o kraju pochodzenia wprowadzanych do obrotu warzyw i owoców, braku możliwości ustalenia źródła pochodzenia, braku dowodów zakupu towarów.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości podjęto czynności zgodnie z kompetencjami lub przekazano sprawę do rozpatrzenia przez Inspekcję Handlową albo Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ponadto organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach wzmożonych działań (poza realizacją Planu pobierania próbek w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu) - pobrały w okresie 17.04.2018 r. – 14.05.2018 r. próbki warzyw pochodzących z krajów trzecich i innych krajów UE. Żadna z próbek nie została zdyskwalifikowana.

W dniach 14 - 16 maja br. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli skontrolowali firmę, która była wymieniana przez protestujących rolników. Od marca 2018 roku transportu warzyw, w tym ziemniaków, na podstawie przeanalizowanej informacji nie stwierdzono.

Ponadto Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu przeprowadzili kontrolę sanitarną w firmie również wskazywanej przez przedstawicieli protestujących rolników. W trakcie kontroli ustalono, że w tym zakładzie konfekcjonowane są zarówno ziemniaki krajowe i pochodzące z krajów UE i krajów trzecich – Egipt, Izrael. Import i eksport ziemniaków odbywa się w zależności od potrzeb rynku krajowego i rynku europejskiego. Firma systematycznie przekazuje próbki ziemniaków do badań do laboratorium AGROLAB w Dęblinie.

Podczas kontroli pobrano próbki w kierunku zawartości pestycydów i w kierunku zawartości metali szkodliwych dla zdrowia.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Od początku działań kontrolnych do 25 maja 2018 poddano kontroli łącznie:

• 103 sklepów (z czego 62 należących do sieci handlowych),

• 238 partii ziemniaków (z czego 160 partii w sklepach należących do sieci handlowych).

Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 41 sklepach (z czego w 25 placówkach należących do sieci handlowych) a dotyczyły one1:

• nieprawidłowego oznakowania – 43 partii (z czego 16 w sklepach sieci handlowych),

• niezgodności z jakością handlową – 12 partii (z czego 9 w sklepach sieci handlowych),

• nieprawidłowego oznakowania krajem pochodzenia – 16 partii (z czego 13 w sklepach sieci handlowych),

• nieprawidłowości w zakresie identyfikowalności (brak kompletu dokumentów) – 2 partie (z czego 1 w sklepie należącym do sieci handlowej),

• innych niezgodności – 10 partii (z czego 4 należące do sieci handlowych).

 

Przypadki, w których stwierdzano nieprawidłowości są aktualnie kierowane do dalszych analiz pod kątem wszczynania postępowań w zakresie wymierzenia kar administracyjnych z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów niezgodnych z jakością handlową.

Ponadto po otrzymaniu sygnałów od uczestników rynku, zweryfikowano oznaczenia krajem pochodzenia ziemniaków oferowanych w sklepach sieci NETTO w czterech województwach. W wyniku kontroli stwierdzono, że ziemniaki hiszpańskie sprzedawano jako polskie.

W niniejszej sprawie zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych na podstawie art. 40a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz organami Inspekcji Handlowej włączona jest w kontrole prawidłowości działania podmiotów gospodarczych zajmujących się importem ziemniaków i warzyw.

Zostaw swój komentarz

Upewnij się, że podałeś wszystkie informacje w polach wymaganych(*) Kod HTML nie jest dozwolony.

Nasze tytuły:

  • portal informacyjny: zycierolnika.pl
  • kwartalnik: " Życie Rolnika Magazyn Polski" 
Do
góry
Używamy plików cookie żeby usprawnić działanie naszej strony. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz na to zgodę. More details…